Over Ons

overons

Buurtvoorlichters zijn enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden om te communiceren met andere bewoners. Er zijn doorgaans ca. 20 buurtvoorlichters actief.

De buurtvoorlichters kennen de cultuur, de omgangsvormen en de taal van de wijk, omdat ze er zelf ook wonen. Dat maakt het praten makkelijker en daarom kunnen ze mensen bereiken die anders voor organisaties moeilijk te bereiken zijn. Buurtvoorlichters werken in opdracht van allerlei organisaties die meewerken aan een plezierige buurt. Denk aan de gemeente, woningcorporaties, jongeren- en ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, scholen, etc.

Buurtvoorlichters trekken er in zonneschijn en weer en wind op uit en hebben plezier in het werken in de buurt. Bewoners ervaren de mondelinge informatie doorgaans als een goede service. Buurtvoorlichters zijn daarom welkome gasten in de buurt. Ook de verschillende organisaties die gebruik maakten van de buurtvoorlichters hebben positieve ervaringen en meten een hoger bereik van hun voorlichting.

De afgelopen jaren voerden de buurtvoorlichters tienduizenden gesprekken in de wijken. De gemeente en andere organisaties bereiken daardoor veel meer bewoners dan via nieuwsbrieven of de krant.

Het project buurtvoorlichters heeft drie doelstellingen:

  • bewoners goed op de hoogte brengen van wat er speelt in de omgeving en hen er bij betrekken;
  • de gemeente en andere organisaties bereiken doelgroepen die ze zelf niet of moeilijk bereiken; en
  • buurtvoorlichters doen werkervaring op en hebben een opstapje naar een andere baan.

ilse fotollsemarysol Ferket

Projectleider
Ilsemarysol Ferket is sinds het begin van Buurtvoorlichters in Lelystad werkzaam in het project. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het contact met de opdrachtgevers.

johannnEdwin van de Nadort

Coördinator/ trajectbegeleider
Edwin van de Nadort begeleidt buurtvoorlichters en de uitvoering van opdrachten. Hij is trajectbegeleider van de buurtvoorlichters.

johannnAngela Verschuren

Trajectbegeleider / trainer
Angela Verschuren begeleidt de buurtvoorlichters en traint hen in de uitvoering van de opdrachten.